Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software:faq_jpeg_sampling

Vzorkování u formátu JPEG

Volba vzorkování má smysl pouze u barevných obrázků JPEG. Formát JPEG při kompresi dat využívá skutečnost, že člověk vnímá více jasovou informaci než barevnou. Proto se u obrázků v tomto formátu provádí podvzorkování barevné informace, tedy snížení jejího rozlišení. To má svá pozitiva i negativa - při podvzorkování dojde ke zmenšení datového objemu, ale dochází k vzniku barevných vad na barevných hranách. Více nám napoví obrázek (zvětšen 2x), který demonstruje extrémní případ.

Výsledek uložení do jpeg pro různá vzorkování

Vzorkování 1:1 (vlevo nahoře) nabízí nejvyšší kvalitu a věrnost, ale výsledný soubor je velký. Při vzorkování 2:1 (vpravo nahoře) se na barevných hranách objevují barevné vady. V případě převažujícího výskytu barevných hran v horizontálním nebo vertikálním směru je možné využít podvzorkování pouze v jednom směru (obrázky dole).

Vzorkování JPEG má ještě jeden význam. Mnohé hardwarové dekodéry nedokáží zobrazit fotografie ve všech různých vzorkováních, proto JPEG uložený v počítači nemusí být vždy zobrazitelný ve fotoaparátu nebo jiném zařízení. V takovém případě je možné zajistit kompatibilitu uložením ve správném vzorkování, které může být buď uvedeno v dokumentaci příslušného zařízení, eventuelně se dá určit experimentálně uložením obrázku ve všech variantách a následným otestováním.

software/faq_jpeg_sampling.txt · Poslední úprava: 2007/10/15 13:03 autor: zmatek