Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software:faq_kvalita_zobrazeni_editor

Kvalita zobrazování v editoru

Způsob, jakým může být jeden a týž obrázek zobrazen v různých programech, se může značně lišit. Svůj podíl na to mají takové věci jako gamma korekce, různé barevné modely či správa barev. Ale i u obyčejného RGB obrázku můžeme narazit na citelné rozdíly, plynoucí z faktu, že jen málokdy si prohlížíme naskenovaný nebo vyfocený snímek v měřítku 1:1. Zpravidla se musí obrázek pro zobrazení zmenšit a zde je právě ona příčina nejčastějších překvapení, že obrázky vypadají jednou zašuměně a podruhé zase neostře. ZPS podporuje při zobrazování tři metody pro změnu rozměrů, přičemž dvě stojí za úvahu. První metodou je lineární interpolace. Její primární výhodou je rychlost. Obraz je sice ostrý, ale dochází k nepřirozenému zvýraznění šumu. Druhou metodou je supersampling, který je naopak pomalý, pro výpočet cílového bodu provádí průměrování většího množství bodů než lineární interpolace, takže poskytuje méně ostrý, ale přirozenější obraz. Na následujících obrázcích můžete vidět srovnání, jak se může zobrazení jednoho obrázku lišit pro různé metody. A samozřejmě je i zvýrazněna volba, která o kvalitě zobrazení rozhoduje.

Nastavení kvality vykreslování v editoru

Lineární interpolace Supersampling

Z těchto rozdílů plyne jedna velmi důležitá věc - doostřování obrázků provádějte vždy v měřítku 1:1! Jen při tomto zobrazení neprovádí program žádný přepočet obrázku a zobrazený stav odpovídá skutečnému.

software/faq_kvalita_zobrazeni_editor.txt · Poslední úprava: 2007/11/09 13:39 autor: zmatek