Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software:faq_podpora_raw

Jak funguje podpora RAW formátů v ZPS 14?

První setkání s podporou RAW v Zoner Photo Studiu může být pro uživatele frustrující, protože program pracuje s RAW soubory různě podle toho, v jaké části programu se pohybujete. Zatímco v RAW modulu zpracovává RAW soubory plně přes vlastní funkce, v ostatních částech programu je ve výchozím nastavení jeho prioritou rychlost a zachování původního zobrazení výrobce. Z tohoto důvodu program často zobrazuje místo zpracovaných surových dat pouze vložený JPEGový náhled, případně pro zpracování souboru využije WIC kodek, pokud je nainstalován. Teprve pokud není dostupné ani jedno z uvedeného, tak použije své vlastní zpracování, případně použije jako nouzovou variantu externí program dcraw. Uvedené chování je možné změnit v nastaveních programu v sekci RAW tak, že místo WIC kodeku bude upřednostňováno vlastní zpracování Zoneru, díky čemu je možno dosáhnout jednotnější vzhled RAW souborů napříč programem.

V souvislosti s využitím náhledů pro zobrazování RAW je potřeba upozornit na jednu věc. Zatímco v Prohlížeči při zvětšení obrázku dojde k dodatečnému načtení plného rozlišení obrázku automaticky, v Editoru je potřeba toto explicitně vyvolat příkazem Načíst v plném rozlišení z nabídky Soubor. Pokud nechcete, aby ZPS vložené náhledy využívalo vůbec, můžete v dialogu Možnosti v sekci Formát RAW odškrnout volbu Zobrazovat velké náhledy místo obrázku v plném rozlišení. Program pak ale bude RAW soubory zobrazovat výrazně pomaleji než při použití náhledů.

WIC kodeky

OS systém Windows s příchodem verze Vista přišel s koncepcí tzv WIC kodeků, která byla zpřístupněna i ve Windows XP SP3. Pokud už jste narazili na kodeky na video, tak to můžete chápat podobně - pokud vám nejde obrázek v nějakém formátu v systému zobrazit, tak si doinstalujete kodek, který to umí, a obrázek se vám bude zobrazovat ve všech aplikacích, které kodeky k zobrazování využívají. Načítání RAW mimo RAW modul je implementováno tak, že případný přítomný kodek využije. Výhodou tohoto přístupu je větší věrná barevnost, pokud nepotřebujete parametry vyvolání RAW upravovat, stejně jako možnost kodek kdykoli aktualizovat, takže si nemusíte kvůli prohlížení RAW z nového fotoaparátu pořizovat novou verzi Photo Studia.

32 bitová verze využívá pouze 32 bitové kodeky, 64 bitová verze Zoner Photo Studia umí využívat 32 i 64 bitové kodeky.

WIC kodeky pro RAW soubory nabízí kromě jednotlivých výrobců i Microsoft.

Zpracování Zoneru

Pro zobrazování a konverzi obrázků ve formátech DNG a RAW používá ZPS vlastní implementaci založenou na DNG SDK, které je poskytováno společností Adobe. Seznam přímo podporovaných fotoaparátů můžete najít na stránkách Zoneru http://www.zoner.cz/photo-studio/specifikace.aspx

DCRaw

Používá se pro prohlížení všech RAW souborů, které není možné dekódovat přes WIC, které nejsou programem přímo podporované a v kterých není obsažen ani náhled ve formátu, jakému by Zoner Photo Studio rozumělo. Nevýhodou dcraw je o něco nižší kvalita obrazového výstupu a od originálního software lišící se způsob zpracování. Od verze deset je dcraw u ZPS umístěno jako samostatný exe soubor, takže je možnost nahradit jej novější verzí bez nutnosti čekání na novou záplatu na ZPS.

Zpracování RAW

RAW soubory jsou soubory obsahující pouze surová data, na které je potřeba aplikovat řadu úprav, než mohou být zobrazeny. To vede k tomu, že se způsob zpracování souborů od výrobce k výrobce liší a pro producenty software pro zpracování fotografií je v podstatě nemožné dosáhnout shody s originálním zpracováním výrobce, tak jak je realizováno ve fotoaparátu. Základy RAW modulu, který umožňuje přizpůsobení parametrů vyvolání RAW, jsou postaveny na podpoře DNG formátu. Zoner Photo Studio si umí do tohoto formátu dočasně převést RAW soubory všech hlavních výrobců a díky tomu je můžete v RAW modulu otevřít přímo. Pro fotoaparáty, které nejsou přímo podporované, je potřeba provést doinstalování Adobe DNG Konvertoru, který je zdarma k dispozici na stránkách Adobe a který ZPS umí využít. Pro zpracování těchto souborů není potřeba provádět jejich převod do DNG, program to provede za vás sám, a až je nebude potřebovat, tak je opět smaže a ponechá pouze vaše původní RAWy. DNG konvertor od Adobe je možné použít i pro přímo podporované RAW soubory, přínosem pak bude možnost využití demosaicingu Adobe, pokud nejste s ani jedním z nabízených spokojeni. Zobrazení při použití DNG konvertoru se může mírně lišit, protože může nastavit trochu jinak výchozí nastavení expozice, parametry pro vyvážení bílé nebo může do DNG souboru vložit DCP profil. DNG konvertor od Adobe také umí u RAWů některých výrobců načítat údaje o korekcích optických vad.

Jak funguje podpora RAW formátů v ZPS 12 a 13?

První setkání s podporou RAW v Zoner Photo Studiu může být pro uživatele frustrující, protože program pracuje s RAW soubory různě podle toho, v jaké části programu se pohybujete. Zatímco v RAW modulu zpracovává RAW soubory plně přes vlastní funkce, ve všech ostatních částech programu je jeho prioritou rychlost a zachování původního zobrazení výrobce. Z tohoto důvodu program často zobrazuje místo zpracovaných surových dat pouze vložený JPEGový náhled, případně pro zpracování souboru využije WIC kodek, pokud je nainstalován. Pokud není dostupné ani jedno z uvedeného, použije jako nouzovou variantu externí program dcraw, který je rychlejší než plné zpracování RAW, tak jak ho dělá ZPS v RAW modulu.

V souvislosti s využitím náhledů pro zobrazování RAW je potřeba upozornit na jednu věc. Zatímco v Prohlížeči při zvětšení obrázku dojde k dodatečnému načtení plného rozlišení obrázku automaticky, v Editoru je potřeba toto explicitně vyvolat příkazem Načíst v plném rozlišení z nabídky Soubor. Pokud nechcete, aby ZPS vložené náhledy využívalo vůbec, můžete v dialogu Možnosti v sekci Formát RAW odškrnout volbu Zobrazovat velké náhledy místo obrázku v plném rozlišení. Program pak ale bude RAW soubory zobrazovat výrazně pomaleji než při použití náhledů.

WIC kodeky

OS systém Windows s příchodem verze Vista přišel s koncepcí tzv WIC kodeků, která byla zpřístupněna i ve Windows XP SP3. Pokud už jste narazili na kodeky na video, tak to můžete chápat podobně - pokud vám nejde obrázek v nějakém formátu v systému zobrazit, tak si doinstalujete kodek, který to umí, a obrázek se vám bude zobrazovat ve všech aplikacích, které kodeky k zobrazování využívají. ZPS nevyužívá koncepci WIC kodeků v plném rozsahu, tedy není možné do něj přes tyto kodeky přidávat podporu nových formátů ani existující RAW soubory modifikovat, nicméně načítání RAW je implementováno tak, že případný přítomný kodek využije. Výhodou tohoto přístupu je větší věrná barevnost, pokud nepotřebujete parametry vyvolání RAW upravovat, stejně jako možnost kodek kdykoli aktualizovat, takže si nemusíte kvůli prohlížení RAW z nového fotoaparátu pořizovat novou verzi Photo Studia.

32 bitová verze využívá pouze 32 bitové kodeky, 64 bitová verze Zoner Photo Studia umí využívat 32 i 64 bitové kodeky.

WIC kodeky pro RAW soubory nabízí kromě jednotlivých výrobců i Microsoft.

DCRaw

Používá se pro prohlížení všech RAW souborů, které není možné dekódovat přes WIC a v kterých není obsažen náhled ve formátu, jakému by Zoner Photo Studio rozumělo. Nevýhodou dcraw je o něco nižší kvalita obrazového výstupu a od originálního software lišící se způsob zpracování. Od verze deset je dcraw u ZPS umístěno jako samostatný exe soubor, takže je možnost nahradit jej novější verzí bez nutnosti čekání na novou záplatu na ZPS.

DNG

Pro zobrazování a konverzi obrázků ve formátu DNG používá ZPS vlastní implementaci založenou na DNG SDK, které je poskytováno společností Adobe. V současné době využívá vložený náhled, takže se zobrazení při použití náhledu může lišit od výsledku načtení v plném rozlišení.

Zpracování RAW

RAW soubory jsou soubory obsahující pouze surová data, na které je potřeba aplikovat řadu úprav, než mohou být zobrazeny. To vede k tomu, že se způsob zpracování souborů od výrobce k výrobce liší a pro producenty software pro zpracování fotografií je v podstatě nemožné dosáhnout shody s originálním zpracováním výrobce, tak jak je realizováno ve fotoaparátu. Základy RAW modulu, který umožňuje přizpůsobení parametrů vyvolání RAW, jsou postaveny na podpoře DNG formátu. Zoner Photo Studio si umí do tohoto formátu dočasně převést soubory CRW, CR2 a NEF a díky tomu je můžete v RAW modulu otevřít přímo. Pro ostatní formáty je potřeba provést doinstalování Adobe DNG Konvertoru, který je zdarma k dispozici na stránkách Adobe a který ZPS umí využít. Pro zpracování těchto souborů není potřeba provádět jejich převod do DNG, program to provede za vás sám, a až je nebude potřebovat, tak je opět smaže a ponechá pouze vaše původní RAWy. DNG konvertor od Adobe je možné použít i pro zmiňované přímo podporované CRW, CR2 a NEF soubory, přínosem pak bude možnost využití demosaicingu Adobe, pokud nejste s ani jedním z nabízených spokojeni. Zobrazení při použití DNG konvertoru se může mírně lišit, protože může nastavit trochu jinak výchozí nastavení expozice, parametry pro vyvážení bílé nebo může do DNG souboru vložit DCP profil.

Nastavení cesty k Adobe DNG konvertoru v ZPS11

Jak funguje podpora RAW formátů v ZPS 11?

Verze 11 přináši v podpoře formátů RAW několik změn. Tou nejcitelnější změnou je odstranění dosud používaných knihoven od Canonu a Nikonu. Tyto knihovny umožňovaly načtení obrázků ve stejné kvalitě, jako v originálním SW výrobců fotoaparátu, ale neustále byly problémy s aktualizacemi a stabilitou. Z tohoto i jiných důvodů jsme byli nuceni tuto koncepci opustit a nahradit ji jinou, která ji částečně nahrazuje.

WIC kodeky

OS systém Windows s příchodem verze Vista přišel s koncepcí tzv WIC kodeků, která byla zpřístupněna i ve Windows XP SP3. Pokud už jste narazili na kodeky na video, tak to můžete chápat podobně - pokud vám nejde obrázek v nějakém formátu v systému zobrazit, tak si doinstalujete kodek, který to umí, a obrázek se vám bude zobrazovat ve všech aplikacích, které kodeky k zobrazování využívají. ZPS11 nevyužívá koncepci WIC kodeků v plném rozsahu, tedy není možné do něj přes tyto kodeky přidávat podporu nových formátů, nicméně načítání RAW je implementováno tak, že případný přítomný kodek využije. Vzhledem k tomu, že všichni významní hráči už nějakou verzi kodeku vydali (přestože podpora různých platforem jako jsou Windows XP či Windows Vista x64 se liší kodek od kodeku), tak je možné tyto kodeky využít jako náhradu za knihovny výrobců, které byly v ZPS11 z programu odstraněny. Výhodou navíc je možnost kodek kdykoli aktualizovat, bez ohledu na případné ukončení podpory příslušné verze ZPS ze strany Zoneru. Slabinou WIC kodeků je v současné době zpracování RAW. Přestože originální koncepce těchto kodeků má v sobě zahrnuto i základní zpracování RAW, žádný ze současných kodeků toto neumožňuje. Nicméně všechny kodeky vyznačují náznaky toho, že implementace této funkčnosti probíhá, takže jakmile bude k dispozici, bude dodatečně povolena i v Zoner Photo Studiu. V důsledku by to mohlo znamenat to, že přestože dochází v ZPS11 k určitému omezení možností zpracování raw od Canonu, mohlo by dojít i naopak k rozšíření této funkčnosti i na takové výrobce, jako je třeba Pentax.

Canon knihovny

Knihovny pro dekódování CR2 jsou v ZPS11 přítomny ve značně redukované podobě. Zatímco v ZPS10 byly přítomny všechny Canonem vydané knihovny s podporou CRW a CR2 a bylo kromě prohlížení umožněno i zpracování obou formátů přes tyto knihovny, v ZPS11 zůstalo pouze EDSDK a využívá se pouze pro načítání náhledů/plného rozlišení CR2 souborů ze zrcadlovek od Canonu, přičemž zpracování umožněno není. Tyto knihovny se navíc využijí pouze tehdy, pokud není nainstalován příslušný WIC kodek, ale mají vyšší prioritu než dcraw. Bohužel nejsou příliš stabilní a při prohlížení CR2 souborů z novějších fotoaparátů mohou způsobovat i občasné pády programu. Pokud bude k tomuto docházet, doporučujeme buď nainstalovat WIC kodek, který CR2 soubory z novějšího fotoaparátu podporuje, nebo smazat z adresáře Photo Studia soubor EDSDK.dll, díky čemu se tyto knihovny přestanou používat. Důvody pro odstranění původní funkčnosti Získat z Canon RAW jsou prosté - Canon ukončil podporu některých v ZPS využívaných knihoven, přičemž zůstalo pouze EDSDK, které ale není poslední dvě verze v příliš použitelném stavu, protože způsobuje ony zmiňované pády programu. Navíc podpora starších knihoven Canonu není slučitelná s v budoucnu plánovaným vydáním 64 bitové verze.

DNG

Pro zobrazování a konverzi obrázků ve formátu DNG používá ZPS 11 vlastní implementaci založenou na DNG SDK 1.2, které je poskytováno společností Adobe. Nejcitelnější rozdíl proti výchozímu SDK je v použití lepší metody pro demosaicing. Oproti verzi deset novější verze SDK přináší podporu profilů pro DNG.

DCRaw

Se používá pro prohlížení všech RAW souborů, které není možné dekódovat přes WIC. Výhodou je četnější aktualizace než v případě WIC kodeků, nevýhodou je o něco nižší kvalita obrazového výstupu a od originálního software lišící se způsob zpracování. Od verze deset je dcraw u ZPS umístěno jako samostatný exe soubor, takže je možnost nahradit jej novější verzí bez nutnosti čekání na novou záplatu na ZPS.

Zpracování RAW

ZPS11 má podporu zpracování RAW opět trochu přepracovanou. Základní zpracování je postaveno na podpoře DNG formátu. Do tohoto formátu je možno konvertovat velké množství RAW formátů pomocí Adobe DNG Konvertoru, který je zdarma k dispozici na stránkách Adobe. Následně je pak možno provádět zpracování DNG souborů funkcí Získat z DNG/RAW. Kromě DNG souborů podporuje ZPS11 i CRW, CR2 a NEF soubory, které si umí samo do DNG zkonvertovat. Navíc, pokud ZPS v dialogu Možnosti pro formát RAW nastavíte cestu ke konvertoru od Adobe, můžete volat funkci Získat z DNG/RAW přímo i na další typy RAW souborů - ZPS si je dočasně zkonvertuje do pracovního adresáře, odkud je načte a umožní vám tak zpracování formátu, který jinak konvertovat neumí. Kromě toho můžete při přímém volání funkce Získat z DNG/RAW využít i demosaicingu DNG konvertoru, pokud si v možnostech zvolíte volbu Při konverzi do DNG převést na lineární obraz. Rozdíl mezi různými metodami pro demosaicing je demonstrován níže. Nainstalování DNG konvertoru ovlivní také podání v ZPS přímo podporovaných CRW, CR2 a NEF souborů (DNG konvertor má vyšší prioritu než interní převodní funkce ZPS) i v jiných ohledech než je demosaicing, protože DNG konvertor může vložit do dočasného DNG souboru například speciální profil nebo nastavit trochu jinak implicitní parametry pro vyvolání souboru.

Nastavení cesty k Adobe DNG konvertoru v ZPS11

Rozdíly v zobrazení

Protože ZPS podporuje více způsobů načtení raw souboru (WIC, dcraw, přes DNG), může být soubor na různých místech v programu různě zobrazen. Primárně se ZPS snaží zobrazit raw soubor tak, aby vypadal stejně jako od výrobce - použije tedy buď vlastní kód pro získání vloženého náhledu v souboru nebo použije WIC kodeky. Pokud není ani jedno dostupné, použije dcraw. Standardně ZPS otevírá RAW v náhledové kvalitě i v editoru. V případě požadavku na načtení plného rozlišení je možné toto provést zavoláním příslušné volby z menu Soubor. Toto chování je možné změnit prostřednictvím volby Zobrazovat velké náhledy místo obrázku v plném rozlišení v dialogu Možnosti programu na záložce Formát RAW, samozřejmě za cenu citelného zpomalení prohlížení raw. Doplňkově je možné tuto změnu kompenzovat zapnutím Zrychleného načítání obrázků na úkor kvality pro promítání/prohlížeč taktéž v možnostech programu na záložce Ostatní.

Popsané načtení v plném rozlišení v editoru se řídí výše popsanými pravidly. Pokud ale budete chtít provádět i zpracování raw, můžete narazit na další rozdíl, protože v současné době ZPS11 používá pro zpracování RAW pouze meziformát DNG, do kterého si zvolený RAW konvertuje a dále zpracovává. A protože zvolené algoritmy pro zpracování DNG se z pochopitelných důvodů liší od algoritmů, které používají výrobci fotoaparátů (a tudíž i kodeků), je v ZPS rozdíl ve výsledku mezi operacemi Získat z DNG/RAW a Načíst v plném rozlišení.

Co se týká rychlosti načtení RAW, nejpomalejší je v ZPS zpracování RAW prostřednictvím DNG z důvodu mezikonverze do DNG. Pro ostatní případy je vhodné nainstalovat si WIC kodek (dialog s upozorněním na náhledovou kvalitu v editoru obsahuje odkaz na příslušný kodek), který by měl v případě kodeku od výrobce poskytnout jak kvalitu srovnatelnou s výstupem z fotoaparátu, tak rychlost odpovídající zpracování výrobce.

Jak funguje podpora RAW formátů v ZPS 10?

Způsob podpory RAW formátů se mezi verzemi ZPS liší, proto popíši jen způsob, jakým pracuje verze deset. ZPS používá pro dekódování těchto formátů několik knihoven.

Knihovny od firmy Canon

Používají se jak pro načítání náhledů, tak i pro plné dekódování většiny CRW a CR2 souborů. Jejich použití přináší výhodu kvality srovnatelné s výstupem z fotoaparátu nebo z originálního software Canon, včetně možnosti přizpůsobení základních parametrů při konverzi z RAW formátu. Nevýhodou je nutnost čekání na jejich aktualizace a určité problémy při přidávání nových verzí do ZPS.

Knihovny od firmy Nikon

Se používají pro dekódování většiny NEF souborů. Umožňují zobrazení těchto souborů v plné kvalitě, nicméně neumožňují nastavení parametrů konverze. Stejně jako u firmy Canon jsou u těchto knihoven problémy s četností aktualizací a s jejich dostupností. Navíc v případě nepřítomnosti některých potřebných podpůrných knihoven v systému nemusí být tyto knihovny aktivní.

DNG

Pro zobrazování a konverzi obrázků ve formátu DNG používá ZPS 10 vlastní implementaci založenou na DNG SDK, které je poskytováno společností Adobe. Nejcitelnější rozdíl proti výchozímu SDK je v použití lepší metody pro demosaicing.

DCRaw

Se používá pro prohlížení všech RAW souborů, které není možné dekódovat přes výše uvedené knihovny. Výhodou je četnější aktualizace než v případě knihoven výrobců, nevýhodou je o něco nižší kvalita obrazového výstupu. Od verze deset je dcraw u ZPS umístěno jako samostatný exe soubor, takže je možnost nahradit jej novější verzí bez nutnosti čekání na novou záplatu na ZPS.

Zpracování RAW

ZPS10 umožňuje narozdíl od starších verzí nejen zpracování RAW z fotoaparátů Canon, ale také zpracování formátu DNG. Do tohoto formátu je možno konvertovat velké množství RAW formátů pomocí Adobe DNG Konvertoru, který je zdarma k dispozici na stránkách Adobe. Následně je pak možno provádět zpracování DNG souborů funkcí Získat z DNG. Navíc, pokud ZPS v dialogu Možnosti pro formát RAW nastavíte cestu k tomuto konvertoru, můžete volat funkci Získat z DNG přímo na vaše RAW soubory - ZPS10 si je dočasně zkonvertuje do pracovního adresáře, odkud je načte a umožní vám tak zpracování formátu, který jinak konvertovat neumí. Kromě toho můžete při přímém volání funkce Získat z DNG využít i demosaicingu DNG konvertoru, pokud si v možnostech zvolíte volbu Při konverzi do DNG převést na lineární obraz. Rozdíl mezi různými metodami pro demosaicing je demonstrován níže. Oproti verzi 10 byl dialog pro zpracování DNG doplněn o přesnější kontrolu vyvážení bílé a o podporu DCP profilů, které se zatím dají vytvářet pouze prostřednictvím DNG profile editoru, ale které umožňují uživatelské přizpůsobení podání barev.

Nastavení cesty k Adobe DNG konvertoru

Demosaicing

Obrazová informace uložená v RAW souborech není kompletní (velmi zjednodušeně řečeno) a k získání klasického barevného obrázku je potřeba provést tzv demosaicing. Nejedná se o jednoznačně definovanou operaci - může být provedena mnoha způsoby. Následující obrázky ukazují některé z možných artefaktů, které při demosaicingu mohou lokálně vznikat, a rozdíly mezi metodami. Pro získání obrázků bylo použito ZPS10 sestavení 5 s Canon SDK (EDSDK 2.1) a Nikon SDK (NkBrowseLib4 4.5.0.3002), Adobe DNG Converter 4.2, ZPS11 a DxO Optics Pro 5.2.

AHD AHD+ Wenmiao Lu VCD
Bilinear Adobe DNG Converter Nikon SDK DxO

AHD AHD+ Wenmiao Lu VCD
Bilinear Adobe DNG Converter Canon SDK DxO

AHD AHD+ Wenmiao Lu VCD
Bilinear Adobe DNG Converter Nikon SDK DxO

Podpora RAWů získaných z kompaktů Canon prostřednictvím CHDK

ZPS nepodporuje CRW/CR2 soubory získané z kompaktů Canon prostřednictvím hacku, protože tyto soubory nemají podobu ani jednoho z formátů, které jsou příponami CRW/CR2 reprezentovány. Nicméně protože podporuje DNG formát, je možné v ZPS načítat DNG soubory vzniklé konverzí z těchto souborů. Pro konverzi není možné použít Adobe DNG konvertor, ale je možné provést ručně převod v DNG4PS nebo DNG4PS-2.

software/faq_podpora_raw.txt · Poslední úprava: 2011/10/07 08:34 autor: zmatek