Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software:faq_zmena_rozmeru

Jak zmenšit fotografie na jednotnou velikost, když některé z nich jsou orientovány na výšku a jiné na šířku?

Dialog Změna rozměrů pracuje různě podle toho, zda je zvolen jeden nebo více obrázků. Pokud měníte rozměry jednoho obrázku, údaje v polích Šířka a Výška udávají přímo cílovou velikost. Oproti tomu, pokud je zvoleno více snímků, udávají velikost, do které se musí cílový obrázek vejít. Pokud tedy do těchto polí vložíte stejný údaj, obrázek vždy změní velikost tak, aby se jeho delší strana shodovala se zadanou velikostí. Lépe napoví následující obrázky, na kterých si můžete všimnout, že pro oba obrázky je výsledná velikost shodná, pouze je prohozena výška a šířka.

Normálně orientovaný obrázek Obrázek orientovaný na výšku

software/faq_zmena_rozmeru.txt · Poslední úprava: 2007/10/15 13:20 autor: zmatek