Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software:faq_zoner_photo_map

Nefungující Zoner Photo Map

Pokud na Windows pracujete jako obyčejný uživatel, může vzniknout situace, kdy se vám přestanou zobrazovat offline mapy v dialozích pro práci s gps. Tato situace může nastat například tehdy, pokud nainstalujete novější verzi ZPS a následně odinstalujete verzi starší. Photo Studio používá pro zobrazování map speciální komponentu, která se při instalaci registruje a při odinstalaci odregistrovává. A bohužel odinstalace starší verze odregistruje tuto komponentu i pro verzi novější. Tato situace může nastat i při odinstalaci jiné aplikace, která využívá stejnou komponentu pro práci s mapami. Všechny verze ZPS sice mají v sobě kód, který zkusí komponentu zaregistrovat, pokud registrována není, ale tento může být úspešný jen tehdy, pokud bude mít uživatel práva administrátora (případně pokud bude aplikace spuštěna v tomto režimu).

Jak zprovoznit nezobrazující se mapy?

V adresáři, kde je nainstalováno ZPS, můžete najít soubor reglibs.exe. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Spustit jako správce (Run as administrator, na XP pouze Spustit jako…). Zobrazí se vám malé okno, kliknutím ho nastavte do následujícího stavu:

Registrace komponenty pro zobrazování map

A volbu potvrďte OK. Komponenta by měla být zaregistrována a mapy by měly od této chvíle fungovat.

software/faq_zoner_photo_map.txt · Poslední úprava: 2010/08/12 17:46 autor: zmatek