Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software:memory_x64_laa

Zpřístupnění většího množství paměti pro ZPS pod Windows x64

Poznámka pro novější verze ZPS

Tyto informace (a zejména úprava zps.exe popsaná na konci článku) jsou určeny pro ZPS verze 10. V novějších verzích došlo k několika úpravám:

  • ZPS verze 11 a výše již není třeba dále upravovat zps.exe, protože je od začátku připraveno pro využití většího adresového prostoru pod Windows x64.
  • ZPS verze 11 a výše používá nový způsob práce s obrazovými daty v editoru (rozdělení na menší části, podobně jako Photoshop) umožňující efektivnější využití paměťového prostoru a odkládání dat na disk.
  • ZPS verze 13 má 64 bitovou verzi, která může adresovat mnohem více paměti, než jakákoliv 32 bitová aplikace (navíc je 64 bitová verze rychlejší díky novým možnostem procesoru).

Zpřístupnění většího množství paměti pro ZPS pod Windows x64

ZPS je 32bitová aplikace, tedy pro adresaci paměti používá 32 bitová čísla. To ji omezuje na maximálně 4GB paměti. Má to ale několik ale. Jedním z nich je, že na Windows XP může aplikace použít maximálně 2GB, další 2GB jsou vyhrazené pro systém. Druhá věc je, že hranice 2GB nikdy nedosáhnete - tím, jak aplikace využívá paměť, tak ji drobí na malé kousky. A přestože může mít třeba alokováno „jen“ giga, už nemusí být schopna alokovat paměťový blok třeba o velikosti 200MB, protože nebude k dispozici takový kus volné paměti jako jeden celek.

S tímto úzce souvisí skutečnost, že ne každý algoritmus v ZPS umí zpracovat obrázek přímo v původní bitové hloubce (například v jednom nebo osmi bitech). Pokud to neumí, tak si obrázek automaticky převede na 24bitů, čímž se citelně zvyšují paměťové nároky. Když k tomu připočítáte fakt, že je obrázek v paměti víckrát - zdrojový obraz, cílový obraz, velký náhled v průzkumníku, undo - tak spotřeba paměti rychle roste.

Pokud potřebujete v ZPS získat více volné paměti, můžete si zkusit pomoci tak, že vypnete všechny „nepotřebné“ věci - náhled v průzkumníku, undo, okno s informacemi, správu barev, tím můžete něco málo ušetřit, ale výrazná úspora to nebude. Skutečné řešení je použití 64 bitové aplikace na 64 bitovém systému nebo využití aplikace typu Photoshopu, která umí zpracovávat obraz po samostatných částech, které mohou být v paměti uloženy nezávisle.

Ale i pro ZPS existuje určité řešení, které umožňuje paměťové omezení posunout. Pokud provozujete 64 bitový systém, horní dvě giga z těch 4GB, které jsou 32 bitovou aplikací adresovatelné, nejsou obsazeny systémem a jsou k dispozici aplikacím, které jsou si vědomy skutečnosti, že by mohly mít tyto dva gigabyty k dispozici. ZPS implicitně toto sice nedovoluje, protože tento režim nebyl plně otestován, nicméně pokud máte chuť toto vyzkoušet, stačí nakopírovat tento EXE soubor do adresáře vedle zps.exe a spustit ho (vyžaduje administrátorská práva). Dojde k modifikaci souboru zps.exe, do kterého se poznačí, že aplikace umí adresovat více než 2GB paměti.

software/memory_x64_laa.txt · Poslední úprava: 2010/09/23 15:48 autor: petrm