Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software:regularni_vyrazy

Regulární výrazy v ZPS

ZPS od verze 9 obsahuje nedokumentovanou podporu regulárních výrazů pro vyhledávání ve výstupu formátovacích řetězců.

Regulární výraz u formátovacích řetězců zapíšeme pomocí #REGEX v tomto formátu:

{????#REGEX:"expression"}
 • kde expression je regulární vyraz
 • pokud se má v expression vyskytnout znak uvozovka, musí se zdvojit

První výsledek hledání dle regulárního výrazu je výstupem celého formátovacího výrazu. Ostatní vysledky hledání nejsou ve výstupu zahrnuty.

Příklady:

 • na zobrazení posledního fragmentu cesty (adresáře, ve kterém je soubor):
  {PATH#REGEX:"(?<=[\\/])[^\\/]+(?=[\\/]?$)"}
 • „img_12345 Pan Novák s dětmi na kolotoči“ je po zpracování tímto regularním výrazem:
  {NAME#REGEX:"(?<=img_[1-9 ]{6}).*"}

  přetvořen na: „Pan Novák s dětmi na kolotoči“

 • „img_12345_web“ → „img_12345“
  {NAME#REGEX:".*(?=_web)"}

Poznámka: Regulárních výrazů je možné použít i při Hromadném přejmenování souborů. Je ale nutné uvést jako prvni znak pole Jméno souboru „*“. Tím se přepne hromadné přejmenování ze zjednodušeného režimu do režimu plnohodnotných formátovacích řetězců.

Detailní vysvětlení problematiky regulárních výrazů je k dispozici na http://www.regular-expressions.info.

software/regularni_vyrazy.txt · Poslední úprava: 2010/08/18 15:48 autor: petrm