Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software:tiskove_sablony_tvorba

Tvorba tiskových šablon pro Zoner Photo Studio

1. Jak se generují tiskové strany podle šablon

Tisk je řešen dvěma způsoby:

 1. Samostatný tisk jedné fotografie z Editoru, při kterém můžete nastavit vizuálně umístění fotografie na tiskové stránce a její velikost.
 2. Tisk jedné a více fotografií z Průzkumníka. Tento tiskový výstup formátuje stránku podle šablon. ZPS je vybaveno od výrobce více mnoha šablonami - indexovými tisky, výtisky fotografií na fotopapír, jednoduchými fotoalby a monotématickými stránkami.

Proces přípravy tiskové stránky:

Po spuštění průvodce tiskem pomocí šablon (nabídka Publikovat | Šablony… okna Průzkumník) program projde obsah složky Publish, připraví seznam kategorií šablon a zobrazí jej ve vyskakovacím seznamu.

V dalším kroku vyberete šablonu. Podle druhu šablony se v průvodci pod náhledy šablon zobrazují 4 pole s textem. Zde definované texty se v dalším kroku generují do tiskové stránky. První dvě textová pole jsou pro texty vztažené k celé tiskové stránce, druhá dvě textová pole souvisejí s jednotlivými soubory - obrázky. Obsah polí lze pohodlně sestavovat vkládáním proměnných klepnutím na tlačítka se šipkou vpravo vedle textového pole. Používají se proměnné - formátovací řetězce:

Pro tiskovou stránku (záhlaví a zápatí):

Číslo stránky {PAGE}

Počet stran {PAGES}

Aktuální čas {TIME}

Aktuální datum {DATE}

Pro jednotlivé soubory:

Datum {DATE}

Jméno souboru {NAME}

Název {T}

Popis {D}

a další informace, které naleznete v okně formátovací řetězec

Následuje dosazení obrázků na pozice, které jsou v šablonách vyznačeny obdélníky. Stránky můžete naplňovat ručně, tj. přetahováním jedné fotografie po druhé na konkrétní místa a nebo automaticky. Při automatickém naplňování se vygeneruje tolik stránek, kolik je potřeba na vytištění všech vybraných obrázků.

Obrázky lze na stránce otáčet po 90° a měnit způsob jejich umístění - oříznout, vsadit a roztáhnout.

Nakonec můžete celou tiskovou sestavu odeslat na tiskárnu, exportovat do PDF, otevřít k podrobnějším úpravám v editoru a uložit jako soubor s příponou *.zpt.

Pro naprostou většinu potřeb je základní sada šablon od výrobce dostačující, nicméně otevřená architektura ZPS nabízí úpravu stávajících šablon a nebo vytváření úplně nových.

2. Základní informace o tiskových šablonách

Všechny šablony jsou umístěny ve složce Publish, kterou naleznete v instalační složce ZPS.

Šablony jsou uloženy jedním ze dvou způsobů:

 1. jsou sbaleny do archivu *.zip, ale přípona je změněna (z bezpečnostních důvodů) na .zpt. Toto je standardní způsob distribuce šablon,
 2. jsou volně uloženy ve složce s příponou ZPT. Jméno tohoto archívu nebo složky nesmí obsahovat diakritiku.

Každá šablona obsahuje tyto 3 soubory:

 • details.ini - textový soubor s definicí vlastností šablony,
 • icon.bmp - náhled šablony,
 • xxxxxxx.zmf - vlastní šablona vytvořená v Zoner Callistu 4 nebo 5.

Tvorba nové šablony probíhá v těchto fázích:

 1. návrh grafického dokumentu s rozložením fotografií a textů v Zoner Callistu,
 2. vygenerování náhledu icon.bmp,
 3. sestavení definičního souboru details.ini,
 4. umístění šablony do složky Publish,
 5. otestování.

V dalším popisu vycházíme z toho, že je nutná dobrá znalost návrhu vektorové grafiky v Zoner Callistu 4 nebo 5.

Při návrhu vzhledu nové šablony doporučujeme vyjít z tohoto prázdného dokumentu. Obsahuje totiž 9 hladin (vrstev), které jsou směrodatné pro generování tiskových stránek. Jména a pořadí hladin se nesmí měnit, v opačném případě by šablona nefungovala.

Obsah a význam jednotlivých hladin:

Základní hladiny:

Frame Background - obsahuje pozadí celé šablony a rámečku.

Photo Placeholders - obsahuje umísťovací objekty pro obrázky. Na této hladině mohou být pouze obdélníky. Obdélníky mohou být libovolně natočené a mohou mít libovolné vlastnosti (barvu, výplň atd). Do výsledného výtisku se nedostanou, protože budou nahrazeny obrázky. Pořadí vložení obdélníků do dokumentu ovlivňuje pořadí obrázků na tiskové stránce.

Frame Foreground - obsahuje popředí rámečku.

Textové hladiny:

Photo Titles - obsahuje většinou jména souborů a objekty se nejčastěji připojují na třetí textové pole. Hladina musí obsahovat pouze prázdné textové rámce odstavcového textu s nastaveným písmem a zarovnáním. Styl písma a zarování je nutné nastavovat v editačním režimu Zoner Callista 4 pro celý objekt. Podobně jako v hladině č. 2 je pořadí vložení objektů určující pro pořadí vygenerování na tiskové stránce.

Photo Descriptions - obsahuje většinou popisky fotek. Vložené textové objekty mají stejné vlastnosti jako texty v hladině č. 4 a připojují se na 4. textové pole.

Header - obsahuje pouze jeden prázdný textový rámec odstavcového nebo uměleckého textu se správně nastaveným písmem a zarovnáním. Text může být také umístěn na křivce. Připojuje se na první textové pole.

Footer - podobně jako hladina č. 6 obsahuje jeden textový rámec. Připojuje se na druhé textové pole.

Doplňkové hladiny:

Foreground - obsahuje objekty popředí, které se doplní do výsledného výtisku. Na této hladině může být cokoliv, co doplňuje vzhled a nemůže být umístěno na hladině č. 1 z důvodů překryvu ostatních hladin.

Preview Placeholders - informativní hladina, která nebude zahrnuta ve výsledném výtisku. Používá se na umístění čísel, která indikují pořadí obrázků a obdélníků korespondujících s umísťovacími objekty na hladině č. 2. Obdélníky bývají bez výplně a s barvou, která je kontrastní k ostatním objektům v šabloně - přednostně používáme červenou.

Důležitá pravidla pro návrh šablon:

 • Dokument musí obsahovat minimálně jeden umísťovací obdélník na hladině č. 2.
 • Dokument musí být jednostránkový. Nesmí obsahovat více stránek.
 • Vzorová stránka dokumentu (master page) musí zůstat prázdná.
 • Dokument nesmí obsahovat žádné další hladiny.
 • Pořadí hladin je neměnné.
 • Pokud šablona neobsahuje texty, musí obsahovat všechny příslušné hladiny Title, Description, Header a Footer, které zůstanou prázdné.
 • Počty objektů na hladinách č. 2, 4, 5 a 8 musí korespondovat. Musí se spárovat umísťovací obdélníky, názvy a popisy obrázků. Pravidlo neplatí, pokud v návrhu šablony není žádný název nebo popis obrázku.
 • Objekty na hladinách 2, 4, 5 a 8 být ve správném pořadí, které je určující pro vykreslení obrázků a příslušných textů na stránce. Pořadí vykreslení je dáno pořadím vložení objektů - obrázek č. 1 bude určen prvním vloženým obdélníkem na hladině č. 2; k němu bude náležet první texty vložené na hladinách č. 4 a 5.
 • Umísťovací objekty na hladině č. 2 přesně určují umístění obrázku. Pokud například aplikujete zrcadlení na umísťovací obdélník, bude i vložená fotografie zrcadlená.
 • Pro nastavování parametrů textů (písmo, styl, zarovnání) na hladinách č. 4 a 5 Photo Descriptions a Photo Titles je nutné použít editační režim a nastavovat pro celý objekt. Použití tvarovacího režimu nezajistí správné formátování textů.
 • V šablonách se nesmí používat objekty tabulek.

Doporučení a doplňkové informace pro návrh šablon:

 • Hladiny č. 1, 3 a 8 budou ve výsledném výtisku umístěny na vzorovou stránku (master page) a to z důvodu úspory paměti a zvýšení rychlosti. Z toho vyplývá, že nebudou dále editovatelné v Editoru.
 • Texty, které necháte v příslušných textových polích budou vždy nahrazeny podle zadaných hodnot v tiskovém průvodci. Nicméně tyto texty mohou posloužit jako ilustrační texty do náhledů.
 • Nechejte všechny hladiny zobrazené, neuzamčené a tisknutelné.
 • Doporučujeme rozmyslet orientaci a poměr stran umísťovacích obdélníků na hladině č. 2. Základní sada od výrobce používá nejčastěji poměr 4 : 3, což je poměr digitální fotografie. Pro klasickou fotografii se používá 3 : 2.
 • Formát šablony může být i jiný než A4. Můžete vytvářet také rozsáhlé plakáty a to s využitím funkce billboardového tisku.
 • Při návrhu nezapomeňte, že ne všechny tiskárny tisknou až do kraje. Šablony od výrobce používají netisknutelné okraje ze všech stran 0.5 cm a zdola 1.5 cm.
 • Při volbě písem pamatujte na to, že při přenosu šablony na jiný počítač nemusí být na něm stejné fonty jako na vašem. Zde je seznam „bezpečných“ písem, tj. těch, která jsou obsažena ve všech verzích Windows: Arial, Comic Sans MS, Courier New, Impact, Lucida Console, Tahoma, Times New Roman a Verdana.
 • Vzhledem k dalším úpravám v editoru nedoporučujeme seskupovat texty do skupin. Do skupin sdružujte pouze ucelené kliparty a jiné objekty, u kterých se nepředpokládá, že by je uživatel měnil v Editoru.

Kdy se tisk podle šablon výrazně zpomalí:

Generování tiskových stránek a také výsledný tisk se výrazně zpomalí, pokud budou umísťovací obdélníky na hladině č. 2 natočené a nebo s perspektivou, dále při použití jakýchkoli průhledností, měkkých a průhledných stínů, průhledný obrázků GIF a při vložení jiných bitových map s natočením nebo perspektivou. Doporučujeme tedy tyto operace použít s rozmyslem. Na druhou stranu, pokud je již jeden z vyjmenovaných efektů použit, mohou se použít i ostatní, protože v tomto případě ZME5 stejně použije alternativní tiskové metody.

4. Vygenerování náhledu icon.bmp

Z hotové šablony je potřeba vygenerovat bitmapový náhled. Ten se použije v průvodci při zobrazování všech šablon ve zvolené kategorii.

Náhled se ukládá do souboru icon.bmp. Maximální velikost je 70 bodů (pixelů), takže pro A4 vyjdou rozměry asi 70 × 50 bodů.

Náhledy získáte exportem do bitové mapy ze Zoner Callista (Ctrl+Shift+E). Doporučujeme celou šablonu uložit do souboru BMP o větší hraně 1000 bodů a následně jej zmenšit a zaostřit v Zoner Photo Studizü.

Šablony se navrhují tak, že objekty nezasahují až do okraje stránky - vždy zůstanou kolem dokola bílé pruhy. Avšak export do bitové mapy vytvoří obrázek, kde budou objekty vloženy až ke kraji, tj. bez bílých okrajů, což pak ve vizuálním seznamu šablon nevypadá dobře. Z tohoto důvodu doporučujeme na nejspodnější hladinu vložit dospod bílý obdélník, který bude souhlasit s půdorysem stránky, a který mám určí hranice pro exportovanou bitovou mapu.

5. Sestavení definičního souboru details.ini

Soubor details.ini je textový soubor, který vytvoříte v například v aplikaci Poznámkový blok (Notepad). Obsahuje kompletní definici šablony - zatřídění do kategorií, přiřazení textů a další parametry. Soubor obsahuje dvě sekce: General a Text.

Struktura souboru:

[General]

Category= Seznam kategorií, ve kterých bude šablona nabídnuta.
Name= Skutečný název šablony, který je zobrazen v ZME5 v seznamu šablon.
File= Jméno souboru, kde je vlastní šablona.
DefTrim= Implicitní metoda ořezávaní fotek. Hodnoty jsou: Trim (oříznout), Fit (vsadit) a Stretch (roztáhnout). Pokud není hodnota specifikována, bude použita metoda Trim (oříznout).

[Text]

Header= Definuje titulek políčka pro zadávání textu vztaženému k celé tiskové straně. Text se zadává v prvním poli průvodce tiskem a nejčastěji se jedná o záhlaví stránky.
HeaderValue= Předvyplněný text, který bude nabídnut v prvním textovém poli.
Footer= Podobně jako Header, ale pro druhý text vztažený k celé tiskové stránce.
FooterValue= Předvyplněný text, který bude nabídnut v druhém textovém poli.
Title= Text vztažený k jednotlivým obrázkům, nejčastěji název obrázku nebo jméno souboru. Zadává se ve třetím řádku.
TitleValue= Předvyplněný text, který bude nabídnut ve třetím textovém poli.
Description= Popis vztažený k jednotlivým fotografiím. Tento text může být víceřádkový. Oddělovač řádků je \n.
DescriptionValue= Předvyplněný text, který bude nabídnut ve čtvrtém textovém poli.

Sekce Text je nepovinná. Může být vypuštěna celá nebo její část podle toho jaké jsou použity v šabloně texty.

Příklad souboru details.ini ze šablony Index 2×5 a korespondujících textových polí:

[General]

Category=01 - Indexové tisky - základní

Name=Index 2×5

File=index A 2×5.zmf

DefTrim=Fit

[Text]

Header=Nadpis

HeaderValue=Nadpis…

Footer=Stránka

FooterValue=str. {PAGE}/{PAGES}

Title=Cesta

Titlevalue={PATH}

Description=Popis

DescriptionValue={IMGNR}. {NAME}.{EXT}\n{FS}\n{W}x{H}x{BPP}\n{IS}\nBlesk: {FLASH}\nDoba expozice: {ET}\nClona: {F}\nOhnisková vzd.: {FL}\nISO: {ISO}

6. Umístění a otestování šablony

Všechny tři soubory pro šablonu umístěte do složky, jejíž název koresponduje s názvem souboru a dejte jí příponu ZPT. Složku přeneste do složky Publish - viz kapitola 2. V této složce se mohou vyskytovat šablony v obou tvarech, ve složkách i v archívních souborech *.zpt.

V tiskovém průvodci by se měla šablona ukázat v definované kategorii a také v kategorii, kde jsou zobrazeny všechny šablony. Šablonu vyzkoušejte naplněním fotografií. Zkontrolujte zejména, zda sedí pořadí a texty souhlasí s obrázky.

Pokud budete podruhé zkoušet šablonu, kterou jste mezitím změnili, doporučujeme vymazat pomocné inicializační soubory *.ini, které ZME5 vygeneruje do složky Publish.

Soubory kompletně hotové šablony sbalte komprimačním programem do archívu *.zip. Tento soubor přejmenujte na *.zpt a umístěte jej do složky Publish.

software/tiskove_sablony_tvorba.txt · Poslední úprava: 2008/10/10 12:17 autor: milank