Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software:vzorove_html_galerie

Vzorové HTML galerie

Zoner Photo Studio

Následující odkazy nabízí standardní šablony HTML galerií v různych jazycích. Názvy šablon obsahují kod jazyka tak, aby je bylo možné používat společně s puvodní jazykovou verzí. Obsah staženého souboru rozbalte do adresáře „HTMLPublish“ v instalačním adresáři ZPS11 (typicky „C:\Program Files\ZONER\Photo Studio 11\HTMLPublish“).

Zoner Photo Studio 10

Následující odkazy nabízí standardní šablony HTML galerií v různych jazycích. Názvy šablon obsahují kod jazyka tak, aby je bylo možné používat společně s puvodní jazykovou verzí. Obsah staženého souboru rozbalte do adresáře „HTMLPublish“ v instalačním adresáři ZPS10 (typicky „C:\Program Files\ZONER\Photo Studio 10\HTMLPublish“).

Zoner Photo Studio 9

Následující odkazy nabízí standardní šablony HTML galerií v různych jazycích. Názvy šablon obsahují kod jazyka tak, aby je bylo možné používat společně s puvodní jazykovou verzí. Obsah staženého souboru rozbalte do adresáře „HTMLPublish“ v instalačním adresáři ZPS9 (typicky „C:\Program Files\ZONER\Photo Studio 9\HTMLPublish“).

Zoner Photo Studio 8

K dispozici jsou dvě nové HTML šablony - „Kompaktní PHP“ a „Barvy moře PHP“. Tyto šablony generují PHP webové galerie s možností komentářů. Nově je implementována funkce upozorňující mailem na nové komentáře.

Upozornění: Tyto šablony budou korektně fungovat pouze pokud váš www server podporuje PHP!

Zoner Photo Studio 7

V současné době nejsou k dispozici žádné nové HTML galerie.

Zoner Media Explorer 6

Od sestavení 2 jsou k dispozici dvě nové HTML šablony - „Barvy moře“ a „Promítání“. Pokud máte sestavení 1, stáhněte si opravu na nejnovější sestavení, šablony jsou v této opravě obsaženy.

Zoner Media Explorer 5

V současné době nejsou k dispozici žádné nové HTML galerie.

Vlastní HTML galerie

HTML galerie si můžete také vytvořit sami, popis naleznete zde, platí pro ZME 5, ZME 6 i ZPS 7 a 8. Tvorba vlastních HTML galerií je určena pouze pro pokročilé uživatele. V připadě problému při tvorbě HTML galerií pište na adresu sliwka@zoner.cz

software/vzorove_html_galerie.txt · Poslední úprava: 2010/10/06 16:23 autor: milank